Back up centar za frekfentne regulatore

Mogućnost brzog reagovanja je najvažnija ukoliko želimo da osiguramo kontinuitet u proizvodnji.
Kada smo sve više vezani za inostrano tržište to znači da moramo voditi računa o svakom trošku ali i o mogućnosti kontinuiteta isporuka naših proizvoda.
Frekventa regulacija motornih pogona se pojavljuje kao jedan od glavnih načina ušteda i/ili povećavanja kapaciteta proizvodnje. Međutim, postavlja se pitanje šta ako frekventni regulator prestane da radi?
Iako su to dugovječni uređaji desi se da ispadne iz upotrebe … Logičan odgovor je da se popravi (ako može) ili da se kupi novi… Međutim ostaje pitanje rokova. Dijelovi ili kompletni uređaji se posebno naručuju što može da uzme mjesec ili dva za poravku/nabavku… A u međuvremenu imamo situaciju da nam mašina stoji, kupac traži proizvode, prijeti penalima, otkazom ugovora, i sl..

s Kao rješenje mi smo uveli uslugu Back Up centar za frekvente regulatore. Na stanju imamo frekvente regulatore (i DC regulator) koje možemo na prvu dojavu da je vaš frekvetni regulator ispao iz pogona mi dovozimo naš rezervni priključujemo ga na vašu mašinu, puštamo u upotrebu i proizvodnja ne stoji. U međuvrenu se možemo baviti nabavkom rezervnih dijelova za vaš uređaj ili nabavkom novog uređaja. Nakon što se uspostavi normalan rad sa postojećim ili novim regulatorom nama se vraća rezervni uređaj.

Trenutno smo u mogućnosti brzo reagovati za frekventi regulator (AC pogoni) do 160 kW u teškom pogonu i do 200kW za pumpe i ventilatore. U mogućnosti smo upogoniti motore u tovorenoj petlji (AC), permanent magnetne motore u otvorenoj petlji ali i rad motora u zatvorenoj petlji (enkoderska povratna sprega).
Što se tiče istosmjernih (DC pogona) tu možemo obezbijediti zamjenski uređaj do 420A (cca 160kW)