Unidrive M200

Karakteristike

 • M200 omogućuje komunikacijsku integraciju preko opcionog RS485 adaptera, uz širok opseg standardnih industrijskih fieldbus i ulazno/izlaznih SI modula. Uz pomoć daljinske kontrole omogućuje se brže puštanje u rad, poboljšanje performansi motora i dijagnostika.
 • U regulatoru je integrisan PLC zasnovan na CODESYS platformi koji može da zamijeni mini PLC-ove koji su dovoljni za dosta aplikacija.
 • Postoji u dvije varijante Unidrive M200 i M201.
 • Laka zamena postojećim korisnicima regulatora Commander SK.
 • Ugrađeno regulator posjeduje 3 analogna I/O, 5 digitalnih I/O i 1 relejni izlaz, sa mogućnošću proširenja preko dodatnog SI-I/O modula.
 • Tipične aplikacije primjene ovih regulatora su brzinska kontrola liftova, pumpi, transport materijala, sečenje, obrada drvenih elemenata, te aplikacije gde je potrebna brza dijagnostika.
 • Standby režimi, ventilator za hlađenje regulatora sa tri brzine, kvadratne i dinimačke U/f zavisnosti svode gubitke u regulatoru i motoru na minimum. Stepen iskorištenja regulatora je čak do 98%.
 • Undrive M je među najmanjima u svojoj klasi dizajniran za lako postavljanje u ormare uz mogućnost postavljanja regulatora jednog do drugog čime se dodatno štedi prostor. Regulatori snage manje od 1.5 kW se mogu montirati na DIN šinu.
 • Integrisane zaštite od kratkog spoja, preopterećenja, gubitka jedne faze, preopterećenja regulatora, zaštita od visoke temperature regulatora, previsokog i preniskog napona u jednosmjernom međukolu.
 • Mogućnost dodavanje dodatnih modula za različite vrste komunikacija,adaptera za čuvanje i prenos podataka, te udaljenih (remote) tastatura
Osnovni podaci

0.25 - 132 kW (0.33 - 30 hp)
Napajanje:
Veličina 1 do 4: 110 V regulatori – 1 faza, 230 i 400 V regulatori - 1 do 3 faze
Veličina 5 i veća: 3 faze

Unidrive M200
Unidrive M200 left view
Standardne karakteristike
Tastatura:
Fiksna LED tastatura

Broj opcionih slotova:
1 (za regulatore veličine 2 i veće)

Kloniranje parametara preko:
PC alata
SD kartice

Režimi kontrole motora:
 • Vektorska otvorena petlja, ili U/f kontrola indukcionih motora (Open loop vector or V/Hz induction motor control)
 • Otvorena petlja sa kontrolom fluksa rotora indukcionih motora (Open loop Rotor Flux Control for induction motors (RFC-A) )
Dimenzije i težine:
 • Veličina 1: 160 x 75 x 130 mm; težina: 0,75 kg
 • Veličina 2: 205 x 78 x 150 mm; težina: 1 kg
 • Veličina 3: 226 x 90 x 160 mm; težina: 1,5 kg
 • Veličina 4: 277 x 115 x 175 mm; težina: 3.13 kg
 • Veličina 5: 391 x 143 x 200 mm; težina: 7,4kg
 • Veličina 6: 391 x 210 x 227 mm; težina: 14 kg
 • Veličina 7: 557 x 270 x 280 mm; težina: 28 kg
 • Veličina 8: 804 x 310 x 290 mm; težina: 52 kg
 • Veličina 9E*: 1069 x 310 x 290 mm; težina: 46 kg
 • Veličina 9A: 1108 x 310 x 290 mm; težina: 66.5 kg
 • Veličina 10E*: 1069 x 310 x 290 mm; težina: 46 kg
 • *interna linijska prigušnica se ne isporučuje standardno
Varijanta regulatora

Unidrive M200 postoji i u varijanti Unidrive M201. Unidrive M201 varijanta ima tastaturu na kojoj ima ugrađen potenciometar za upravljanje brzinom.

Opcije

Tastatura
 • Unidrive M200 Remote Keypad
  Remote Keypad

  Intuitivna LCD tastatura sa displejom uz prikaz teksta u više jezika omogućuje brzo podešavanje i dijagnostiku. Lako se postavlja i skida sa regulatora.Zadovoljava IP66 (NEMA 4) stepen zaštite.

 • Unidrive M200 Remote Keypad RTC
  Remote Keypad RTC

  Remote Keypad RTC je višejezična LCD tastatura sa mogućnošću rada u realnom vremenu, zahvaljujući ugrađenom časovniku sa baterijom. Podržano je precizno bilježenje vremena događaja što pomaže u dijagnostici događaja i kvarova. Remote Keypad RTC zadovoljava IP54 (NEMA12) sistem zaštite.

  Za povezivanje udaljenje tastature na regulator je prethodno potrebno dodati AI-485 adapter.

Moduli za sistemsku integraciju - komunikacije
 • Unidrive M200 SI-PROFIBUS
  SI-PROFIBUS

  SI-PROFIBUS interfejs modul omogućava “follower connectivity”. Moguće je koristiti više SI-PROFIBUS modula, ili kombinaciju SI-PROFIBUS modula i drugih vrsta opcionih modula da se dobiju dodatne funkcionalnosti kao što su I/O proširenja, gateway funkcionalnosti ili dodatne PLC funkcije.

 • Unidrive M200 SI-DeviceNet
  SI-DeviceNet

  SI-DeviceNet isto omogućava “follower connectivity”. Moguća je upotreba više SI-DeviceNet modula da bi se dobile dodatne funkcionalnosti.

 • Unidrive M200 SICanOpen
  SI-CANopen

  SI-CANopen modul podržava različite profile, nudeći optimalnu fleksibilnost.

 • Unidrive M200 SIEthernet
  SI-Ethernet

  SI-Ethernet se koristi da obezbjedi pristup uređajima velikom brzinom, globalnu povezanost i integraciju sa IT mrežnim tehnologijama.

 • Unidrive M200 SI-EtherCAT
  SI-EtherCAT

  SI-EtherCAT modul omogućava uopšteno regulatoru da komunicira preko EtherCat mreže.

 • Unidrive M200 SI-PROFINET RT
  SI-PROFINET RT

  SI-PROFINET RT modul omogućava povezivanje sa PROFINET PLC-ovima i mrežama.

Moduli za sistemsku integraciju - dodatni ulazi/izlazi
 • Unidrive M200 SI-IO
  SI-I/O

  Interfejs modul za dodatne ulazne i izlazne tačke regulatora. Omogućuje dodatno:
  4 x Digitalni I/O,
  3 x Analogni ulazi (default)/Digitalni ulazi,
  1 x Analogni izlaz (default)/Digital ulaz,
  2 x Relejni izlaz.

Moduli za čuvanje i kopiranje parametara regulatora
 • Unidrive M200 AI-Back-up Adaptor
  AI-Back-up Adaptor

  Port adapter koji omogućuje regulatoru da koristi SD karticu za kloniranje parametara, a takođe omogućuje i ulaz 24 V za pomoćno napajanje.

 • Unidrive M200 AI-Smart Adaptor
  AI-Smart Adaptor

  AI-Smart Adaptor posjeduje internu memoriju za kloniranje parametara. Takođe posjeduje i ulaz 24V za pomoćno napajanje.

 • Unidrive M200 AI-485 Adaptor 24V
  AI-485 Adaptor 24V

  Ovaj adapter omogućava regulatoru da komunicira preko RS485 standarda i ima ulaz 24V za pomoćno napajanje. Koristi se za povezivanje regulatora sa računarom i sa udaljenom (remote) tastaturom.

 • Unidrive M200 CT USB Cable
  CT USB Cable

  USB kabal koji omogućava povezivanje PC-a i regulatora.

Unidrive options brochure first page

Preuzmite brošuru za detaljan opis opcija UNIDRIVE sistema

Preuzimanje

Za više informacija posjetite internet stranu proizvođača, ili preuzmite prevod kratokog uputstva za ove regulatore manje snage, odnosno prevod kratkog uputstva za ove regulatore veće snage.