Unidrive M700

Karakteristike

Maksimalna produktivnost kroz integraciju sa centralnim kontrolnim sistemom:

Hardverska implementacija Ethernet IEEE 1588 V2 za maksimalnu tačnost sinhronizacije.Integrisan dvostruki Ethernet port switch za lako umrežavanje. Mogućnost dodavanja do tri SI modula za pozicionu povratnu vezu, dodatne ulaze/izlaze i fieldbus komunikacije.

Maksimalna produktivnost kroz kontrolu vratila sa bilo kojom tehnologijom motora:

Algoritam kontrole visoke učestanosti za indukcione motore u otvorenoj ili zatvorenoj petlji i servo motore sa permanentnim magnetima, sa do 3300 Hz opsegom strujne petlje i 250 Hz opsegom brzinske petlje.

Prilagodljivost povratnoj vezi od robusnih resolvera, do enkodera visoke rezolucije.
Prilagodljivi univerzalni enkoderski ulaz

Smanjenje troškova kroz istovremeno povezivanje do tri enkoderska kanala visokog kvaliteta. Na primer, regulator može da radi sa enkoderom povratne veze, enkoderom reference i da pruža simulirani enkoderski izlaz, bez potrebe za dodatnim opcionim modulima. Dva univerzalna enkoderska ulazna kanala obezbjeđuju podršku standardnim inkrementalni i SinCos enkoderima, uključujući one sa apsolutnim signalima. Podrška enkoderima koji su komunikaciono bazirani, sa do 4Mb brzinama i linijskom kompenzacijom za podršku dugim kablovima do 100m. Podrška uključuje BiSS C, EnDat 2.2, HIPERFACE i SSI. Podrška resolverima za povratnu vezu kod teških uslova rada. Jedan simulirani enkoderski izlaz: poziciona referenca za CAM, digitalno zaključavanje i aplikacije sa elektronskim mjenjačem. Implementacija kroz hardver za maksimalan učinak.

Ugrađen PLC i napredni kontroler kretanja:

Jednostavan ugrađen CODESYS baziran PLC, sa mogućnošću izvođenja operacija u realnom vremenu, za rad sa 1.5 osnim naprednim kontrolerom kretanja. Glavne karakteristike:

 • 250 μs vreme ciklusa
 • Generator profila kretanja
 • Elektronski mjenjač
 • Interpoliran CAM
 • Funkcija vraćanja u startnu poziciju
 • Zamrzavanje pozicije velikom brzinom
Unidrive M700
Tipične aplikacije:

Kontrola brzine i pozicije, namotavanje, rukovanje mrežom, sečenje metala, leteće makaze, kružni nož, štampanje, mašine za pakovanje, tekstil, rad sa drvetom, proizvodnja gume.

Unidrive M700

Specifikacije

Osnovno:

Nazivna snaga za teške pogone: 0.75 kW – 2.8 MW Napajanje: trofazno

 • 200 V (200 V - 240 V ± 10%)
 • 400 V (380 V - 480 V ± 10%)
 • 575 V (500 V - 575 V ± 10%)
 • 690 V (500 V - 690 V ± 10%)
Standardne karakteristike
Inteligencija:

Ugrađen PLC
Napredni kontroler kretanja

Ugrađeni komunikacioni interfejsi:

M700 & M702 – Ethernet
M701 – RS485

Povratna veza:

2 x Enkoderski ulaz
1 x Simulirani enkoderski izlaz

Sigurnost mašina:

M700 & M701 - 1 x Safe Torque Off (STO) - izvod sigurnosnog isključenja
M702 – 2 x Safe Torque Off (STO) izvoda
SIL3/PLe usklađenost

Tastatura:

Tastatura se uz regulator isporučuje opciono i korisnicima su dostupne:

KI-Keypad

Više jezična LCD tastatura sa 4 linija teksta pogodna za pristup svim parametrima i njihovom opisu, omogućava lakši rad korisniku.

KI-Keypad RTC

Sve mogućnosti KI-Keypad, ali sa dodatkom mogućnošću rada u realnom vremenu, zahvaljujući ugrađenom časovniku sa baterijom. Podržano je precizno bilježenje vremena događaja što pomaže u dijagnostici kvarova.

Broj slotova za opcione module:

3

Kloniranje parametara preko:

PC alata
Smartcard
SD kartica

Režimi kontrole motora:
 • Vektorska otvorena petlja, ili U/f kontrola indukcionih motora (Open loop vector or V/Hz induction motor control)
 • Otvorena petlja sa kontrolom fluksa rotora indukcionih motora (Open loop Rotor Flux Control for induction motors (RFC-A) )
 • Kontrola sa otvorenom petljom motora sa permanentnim magnetima (Open loop permanent magnet motor control (RFC-S))
 • Kontrola sa zatvorenom petljom sa kontrolom fluksa rotora indukcionih motora (Closed loop Rotor Flux Control for induction motors (RFC-A))
 • Kontrola sa zatvorenom petljom motora sa permanentnim magnetom (Closed loop permanent magnet motor control (RFC-S))
 • Konvertor snage (Active Front End (AFE) power quality convertor)
Dimenzije i težine:
 • Veličina 3: 382 x 83 x 200 mm; težina: 4,5 kg
 • Veličina 4: 391 x 124 x 200 mm; težina: 6.5 kg
 • Veličina 5: 391 x 143 x 200 mm; težina: 7,4kg
 • Veličina 6: 391 x 210 x 227 mm; težina: 14 kg
 • Veličina 7: 557 x 270 x 280 mm; težina: 28 kg
 • Veličina 8: 803 x 310 x 290 mm; težina: 52 kg
 • Veličina 9A: 1108 x 310 x 290 mm; težina: 66.5 kg
 • Veličina 9E*: 1069 x 310 x 288 mm; težina: 46 kg
 • Veličina 10E*: 1069 x 310 x 288 mm; težina: 46 kg
 • Veličina 11E*: 1410 x 310 x 310 mm; težina: 63 kg
 • *interna linijska prigušnica se ne isporučuje standardno

Opcije

Varijante regulatora
M701 - Zamjena za Unidrive SP

Dizajniran da podrži opcije popularnog Unidrive SP regulatora. Ovo uključuje da, 1 x STO, analogni i digitalni ulazi/izlazi, identični kontrolni konektori, Unidrive SP Smartcard podržani nizovi parametara, tako da je prelazak na Unidrive M što jednostavniji.

M702 - Povećana sigurnost

M700 sa povećanom sigurnošću ima 2 x STO (ulaza za sigurnosno isključenje), ugrađen Ethernet, realno vreme i digitalne ulaze/izlaze za laku integraciju sa modernim kontrolnim i sigurnosnim sistemima. Ukoliko su potrebni analogni ulazi/izlazi može se koristiti opcioni SI-I/O modul.

Udaljene (Remote) tastature
 • Unidrive M600 Remote keypad
  Remote keypad

  Intuitivna LCD tastatura sa displejom uz prikaz realnog teksta u više jezika omogućuje brzo podešavanje i dijagnostiku. Lako se postavlja i skida sa regulatora. Zadovoljava IP66 (NEMA 4) stepen zaštite.

 • Unidrive M600 Remote keypad RTC
  Remote Keypad RTC

  Remote Keypad RTC je višejezična LCD tastatura sa mogućnošću rada u realnom vremenu, zahvaljujući ugrađenom časovniku sa baterijom. Podržano je precizno bilježenje vremena događaja što pomaže u dijagnostici kvarova. Remote Keypad RTC zadovoljava IP54 (NEMA12) sistem zaštite.

Moduli za sistemsku integraciju - povratna veza
 • Unidrive M600 SI Encoder
  SI-Encoder

  Inkrementalni enkoderski ulazni interfejs modul.

 • Unidrive M600 SI-Universal Encoder
  SI-Universal Encoder

  Dodatni kombinovani enkoderski ulazni i izlazni interfejs koji podržava inkrementalni, SinCos, HIPERFACE, EnDAT i SSI enkodere.

Moduli za sistemsku integraciju - Komunikacije
 • Unidrive M600 SI-PROFIBUS
  SI-PROFIBUS

  PROFIBUS interfejs modul.

 • Unidrive M600 SI-DeviceNet
  SI-DeviceNet

  DeviceNet interfejs modul.

 • Unidrive M600 SI-CANopen
  SI-CANopen

  CANopen interfejs modul koji podržava različite profile, uključujući više profila regulatora.

 • Unidrive M600 SI-Ethernet
  SI-Ethernet

  Spoljni Ethernet modul koji podržava PROFINET RT, EtherNet/IP i Modbus TCP/IP i ima integrisan web server koji može generisati email-ove. Modul se može koristiti za pristup regulatoru velikom brzinom, globalnom povezivanju i integraciji sa IT mrežnim tehnologijama, kao što su wireless umrežavanje.

 • Unidrive M600 SI-EtherCAT
  SI-EtherCAT

  EtherCAT interfejs modul.

 • Unidrive M600 SI-PROFINET RT
  SI-PROFINET RT

  PROFINET interfejs modul.

Moduli za sistemsku integraciju -Aplikacije
 • Unidrive M600 SI-Applications
  SI-Applications

  Drugi procesorski modul koji dozvoljava SYPTPro aplikacijskim programima da se re-kompajliraju za Unidrive M700.

 • Unidrive M600 MCi200
  MCi200

  Modul koji omogućuje dodavanje drugog procesora, što daje naprednu kontrolu mašina korišćenjem industrijski standardizovanog CODESYS programskog okruženja.

 • Unidrive M600 MCi210
  MCi210

  Modul koji omogućuje dodavanje drugog procesora, što daje naprednu kontrolu mašina korišćenjem industrijski standardizovanog CODESYS programskog okruženja. Takođe ima dodatnu memoriju i dvostruki port svičovani Ethernet interfejs direktno na CODESYS procesor, što proširuje mogućnosti kontrole mašina i omogućuje da M700 ima istovremenu vezu sa 2 različite Ethernet mreže.

Moduli za sistemsku integraciju - Dodatni ulazi/izlazi
 • Unidrive M600 SI-I/O
  SI-I/O

  Interfejs modul za dodatne ulazne i izlazne tačke regulatora. Omogućuje dodatno: 4 x Digitalni I/O,
  3 x Analogni ulazi (default)/Digitalni ulazi,
  1 x Analogni izlaz (default)/Digital ulaz,
  2 x Relejni izlaz.

Moduli za sistemsku integraciju - Sigurnost
 • Unidrive M600 SI-Safety
  SI-Safety

  Sigurnosni modul koji pruža inteligentno, programibilno rješenje u skladu sa IEC 61800-5-2 sigurnosnim standardom.

Jedinica za interfejs regulatora - Back-up
 • Unidrive M600 Smartcard
  Smartcard

  Opcioni uređaj za Smartcard memoriju za memorisanje setova parametara i osnovnih PLC programa, kao i njihovo međusobno kopiranje.

 • Unidrive M600 SD Card Adaptor
  SD Card Adaptor

  Konverzijski uređaj koji omogućuje da se SD kartica ubaci u Smartcard slot. Koristi se za kloniranje parametara i aplikacijskih programa.

Jedinica za interfejs regulatora - Komunikacije
 • Unidrive M600 KI-485 Adaptor
  KI-485 Adaptor

  Port adapter koji omogućuje regulatoru da komunicira preko RS485 standarda. Koristi se i za programiranje kada regulator nema ugrađenu tastaturu.

 • Unidrive M600 CT USB Cable
  CT USB Cable

  USB kabel koji omogućava povezivanje PC-a i regulatora.

Ostali hardver
 • Unidrive M600 Remote I/O
  Remote I/O

  Prilagodljiv sistem za ulaze/izlaze koji se koristi za daljinsko povezivanje.

Unidrive options brochure first page

Preuzmite brošuru za detaljan opis opcija UNIDRIVE sistema

Preuzimanje

Za više informacija posjetite internet stranu proizvođača, ili preuzmite prevod početnog uputstva za Unidrive M700 i M701, ili prevod početnog uputstva za Unidrive M702.