Kalkulator uštede

sa korišćenjem frekfentnog regulatora u postrojenju

1.
2.
3.
Snaga AC motora
kW
Radni Ciklus
Flow (%) Time (%)

100%

%

90%

%

80%

%

70%

%

60%

%

50%

%

40%

%

30%

%

20%

%

10%

%
2
3