E300 liftovski AC regulator

Karakteristike

 • Jednostavno i intuitivno podešavanje parametara preko LCD tastature
 • Parametri prilagođeni liftovskom jeziku i jedinicama, te mogućnosti postojanja reduktora
 • Laka struktura menija za jednostavan i brz pristup parametrima. U glavnom meniju prikazane funkcije koje se često koriste
 • Nema potrebe za rotacionim autotune-om, ili otkačavanjem užeta za enkoderski fazni test
 • Lako postizanje velike udobnosti pri vožnji korištenjem S rampi visoke rezolucije za pokretanje, kretanje, usporavanje i zaustavljanje, te funkcija pozicioniranje direktno na pod
 • Veoma brza strujna petlja smanjuje vibracije motora
 • Napredno upravljanje kontrolom kočenja
 • Smanjenje buke jer regulator ne zahtjeva kontaktore, koristi napredni EN81-1/2 sertifikovani STO ulaz. Regulator ima ventilator za hlađenje promjenjive brzine i radi sa do 16 kHz prekidačkom frekvencijom što dodatno utiče na smanjenje buke
 • Velika energetska efikasnost se postiže standby režimima, te moguće je lako povezivanje regulatora sa modulima za regenerativno vraćanje energije
 • Omogućen rad sa UPS napajanjem ili DC napajanjem od 24V pa do maksimalne vrijednosti napona regulatora. Pored regulatora za napon napajanja 400 V (380 - 480 Vac) dostupne su i varijante za napon napajanja od 500V
 • Ugrađeni PLC zasnovan na CODESYS platformi sa radom u realnom vremenu se može koristiti za jednostavnu logičku kontrolu, čime se povećavaju mogućnosti regulatora i smanjuju troškovi izbacivanjem dodatnih elemenata kao što su PLC, ili sigurnosni kontaktori
 • Mogućnost dodavanje dodatnih modula za različite vrste komunikacija, koprocesora, adaptera za čuvanje i prenos podataka, te udaljenih (remote) tastatura
E300 Za više informacija posjetite internet stranu proizvođača, ili preuzmite prevod kratokog uputstva za ove regulatore manje snage, odnosno prevod kratkog uputstva za ove regulatore veće snage.
E300 left view
Standardne karakteristike
Ugrađen komunikacioni interfejs

RS485

Sigurnost mašina

1 x Safe Torque Off (STO) - izvod sigurnosnog isključenja SIL3/PLe usklađenost

Tastatura

Isporučuje se kao opcija i korisnicima je dostupna:

KI-Elv Keypad RTC
E300 KI-Elv Keypad RTC
Višejezična LCD tastatura sa mogućnošću rada u realnom vremenu, zahvaljujući ugrađenom časovniku sa baterijom, sa 4 linija teksta pogodna za pristup svim parametrima i njihovom opisu, omogućava lakši rad korisniku. Podržano je precizno beleženje vremena događaja što pomaže u dijagnostici događaja i kvarova.
Broj slotova za opcione module:

3

Kloniranje parametara preko:
PC alata
Smartcard
SD kartice

Režimi kontrole motora:
 • Vektorska otvorena petlja, ili U/f kontrola indukcionih motora (Open loop vector or V/Hz induction motor control)
 • Otvorena petlja sa kontrolom fluksa rotora indukcionih motora (Open loop Rotor Flux Control for induction motors (RFC-A) )
 • Kontrola sa otvorenom petljom motora sa permanentnim magnetima (Open loop permanent magnet motor control (RFC-S))
 • Kontrola sa zatvorenom petljom sa kontrolom fluksa rotora indukcionih motora (Closed loop Rotor Flux Control for induction motors (RFC-A))
 • Kontrola sa zatvorenom petljom motora sa permanentnim magnetom (Closed loop permanent magnet motor control (RFC-S))
Dimenzije i težine:
 • Veličina 3: 382 x 83 x 200 mm; težina: 4.5 kg
 • Veličina 4: 391 x 124 x 200 mm; težina: 6.5 kg
 • Veličina 5: 391 x 143 x 200 mm; težina: 7.4kg
 • Veličina 6: 391 x 210 x 227 mm; težina: 14 kg
 • Veličina 7: 557 x 270 x 280 mm; težina: 28 kg
 • Veličina 8: 804 x 310 x 290 mm; težina: 52 kg
 • Veličina 9A: 1108 x 310 x 290 mm; težina: 66.5
 • Veličina 9E*: 1069 x 310 x 288 mm; težina: 46 kg
 • Veličina 10E*: 1069 x 310 x 288 mm; težina: 46 kg
 • Veličina 11E*: 1242 x 310 x 313mm; težina: 63 kg
 • *interna linijska prigušnica se ne isporučuje standardno

Opcije

Tastatura
 • E300 Remote Keypad RTC
  Remote Keypad RTC

  Remote Keypad RTC ima sve osobine KI-Elv Keypad RTC tastature sa mogućnošću daljinske montaže. Remote Keypad RTC zadovoljava IP54 (NEMA12) sistem zaštite.

  Za povezivanje udaljenje tastature na regulator je prethodno potrebno dodati AI-485 adapter.

Moduli za sistemsku integraciju - povratna veza
 • E300 SI-Universal Encoder
  SI-Universal Encoder

  Dodatni kombinovani enkoderski ulazni i izlazni interfejs koji podržava inkrementalni, SinCos, HIPERFACE, EnDAT i SSI enkodere.

Moduli za sistemsku integraciju - komunikacije
 • E300 SICanOpen
  SI-CANopen

  SI-CANopen modul podržava različite profile, nudeći optimalnu fleksibilnost.

 • E300 SIEthernet
  SI-Ethernet

  SI-Ethernet se koristi da obezbjedi pristup uređajima velikom brzinom, globalnu povezanost i integraciju sa IT mrežnim tehnologijama.

 • E300 SI-DCP
  SI-DCP

  DCP interfejs modul.

Moduli za sistemsku integraciju - dodatni ulazi/izlazi
 • E300 SI-IO
  SI-I/O

  Interfejs modul za dodatne ulazne i izlazne tačke regulatora. Omogućuje dodatno:
  4 x Digitalni I/O,
  3 x Analogni ulazi (default)/Digitalni ulazi,
  1 x Analogni izlaz (default)/Digital ulaz,
  2 x Relejni izlaz.

Moduli za sistemsku integraciju - Aplikacije
 • E300 SI-Applications Plus
  SI-Applications Plus

  Modul omogućuje postojećim SYPTPro aplikacijskim programima da se re-kompajliraju i izvrše kako bi omogućili bržu i jednostavniju nadogradnju za postojeće korisnike liftovskih regulatora.

 • E300 MCi200
  MCi200

  Modul koji omogućuje dodavanje drugog procesora, što daje naprednu kontrolu mašina korišćenjem Machine Control Studio okruženja.

 • E300 MCi210
  MCi210

  Modul koji omogućuje dodavanje drugog procesora, što daje naprednu kontrolu mašina korišćenjem industrijski standardizovano CODESYS programskog okruženja. Takođe ima dodatnu memoriju i dvostruki svičovani Ethernet port, te dodatne ulaze/izlaze.

Jedinica za interfejs regulatora - Back-up
 • E300 Smartcard
  Smartcard

  Opcioni uređaj za Smartcard memoriju za memorisanje setova parametara i osnovnih PLC programa, kao i njihovo međusobno kopiranje.

 • E300 SD Card Adaptor
  SD Card Adaptor

  Konverzijski uređaj koji omogućuje da se SD kartica ubaci u Smartcard slot. Koristi se za kloniranje parametara i aplikacijskih programa.

Jedinica za interfejs regulatora - Komunikacije
 • E300 KI-485 Adaptor
  KI-485 Adaptor

  Port adapter koji omogućuje regulatoru da komunicira preko RS485 standarda. Koristi se i za programiranje kada regulator nema ugrađenu tastaturu.

 • E300 CT USB Cable
  CT USB Cable

  USB kabel koji omogućava povezivanje PC-a i regulatora.

Za više informacija posjetite internet stranicu proizvođača ili preuzmite brošuru proizvoda preuzmite brošuru proizvod