Podrška

Cijeneći šta je najznačajnije za kupca kod nabavke visokotehnoloških proizvoda kao i razmatrajući prednosti i mane do kojih dolazi modernizacijom proizvodnih pogona, uvidjeli smo da podrška zauzima visoko mjesto u prioritetu kupaca. To osigurava kontinuiranost njihovih proizvodnih kapaciteta i dostupnosti opreme za rad. Iz tih razloga smo razvili 4 vida podrške koji kupcu osiguravaju sve prednosti frekventne regulacije ali i smanjuju rizike na najmanji mogući nivo.

U ponudi imamo:
back up centar za frekventne regulatore,
probni pogon frekventnog regulatora,
telefonsku i email podršku inžinjera,
kao i podršku dolaskom na lice mjesta da bismo riješili problem.
Podrška je dostupna za sve uređaje koje zastupamo.