Podrška

Cijeneći šta je najznačajnije za kupca kod nabavke visokotehnoloških proizvoda kao i razmatrajući prednosti i mane do kojih dolazi modernizacijom proizvodnih pogona, uvidjeli smo da podrška zauzima visoko mjesto u prioritetu kupaca. To osigurava kontinuiranost njihove proizvodnih kapaciteta i dostupnosti opreme za rad.
Iz tih razloga smo razvili 4 vida podrške koji kupcu osiguravaju sve prednosti frekventne regulacije ali i smanjuju rizike na najmanji mogući nivo.