Podrška inžinjera

Za sve klijente koji imaju vlastito održavanje ili su sistem integratori, proizvođači opreme i sl.., obavljamo kontinuiranu obuku vaših stručnjaka ali i stojimo na raspolaganju za sva eventualna pitanja ali i za komplikovanije aplikacije.
U mogućnosti smo vam obezbijediti telefonsku ili e-mail podršku ali i tehničku pomoć na licu mjesta ukoliko se zahtjeva kod komplikovanijih aplikacija.
Često se dešava da za jednostavne aplikacije ne treba podrška, jer intuitivni softver zahtjeva da se upotrijebi samo onoliko koliko zahtjeva konkretno rješenje.
Međutim mogućnosti frekvetnih regulatora (i ostalih uređaja koje prodajemo) su daleko veće (interna logika, PID regulatori, interni PLC, dodaci za različite namjene-komunikacije…).
Mi smo kompanija koja ima dugogodišnje iskustvo u regulaciji motornih pogona, različitim aplikativnim rješenjima u industriji, komunalnoj infrastrukturi itd..
Da bismo omogućili pravilnu upotrebu frekventnih regulatora regulatora u skladu sa aplikacijom, stojimo našim klijentima na raspolaganju.