Servo motori i servo regulatori

Digitax ST

Digitax ST je serija servo regulatora od 0,72 Nm do 19,3 Nm (57,7 Nm max), 200/400V


Izlazeći u susret modernim uslovima proizvodnje gde se zahtevaju manje i fleksibilnije mašine, Digitax ST je prvi regulator koji je dizajniran da zadovolje te zahteve, zajedno sa neuporedivim mogućnostima fleksibilne integracije u sistem. Digitax ST je optimizovan za servo aplikacije koje traže velike maksimalne momente, dinamički odziv, lakoću korišćenja i fleksibilne integracione mogućnosti. Četiri različite varijante uređaja omogućavaju da karakteristike regulatora tačno odgovaraju vašoj servo aplikaciji.

Digitax ST - Base


Servo regulator Digitax ST - Base, 0.72 - 19.3 Nm 57.7 Nm max), optimizovan za centralizovano upravljanje kontrolerom kretanja, PLC-om i industrijskih PC baziranim sistemima uz pomoć digitalnih i analognih ulaza/izlaza.

Digitax ST - EZ Motion


Servo regulator Digitax ST, 0.72 - 19.3 Nm (57.7 Nm max), nudi rešenja za mnoge uobičajene aplikacije indeksiranog i sinhronizovanog kretanja uz pomoć integrisanog Easy Motion modula i besplatnog softverskog paketa.

Digitax ST - Indexer


Servo regulator Digitax ST, 0.72 - 19.3 Nm (57.7 Nm max), projektovan za jednostavnije aplikacije pozicioniranja koristeći ugrađen koprocesorski PLC modul. Programiranje do 60 indexa (pozicija) uz pomoć besplatnog softverskog paketa.

Digitax ST – Plus


Digitax ST - Plus, 0.72 - 19.3 Nm (57.7 Nm max), kontroler kretanja sa punom funkcionalnošću, optimizovan za visokoučinske mašine koje zahtevaju umrežavanje i preciznu sinhronizaciju regulatora uz pomoć integrisanog koprocesorskog PLC modula. Pozicioniranje i komunikacija se konfigurišu fleksibilnim IEC61131-3 softverom koristeći PLCopen funkcionalne blokove.

Servo motori

Unimotor fm

0.72Nm - 136Nm


Unimotor fm je AC servo motor bez četkica snaga usklađenih sa Control Techniques regulatorima. Dizajniran je za veliki opseg aplikacija, a fm je akronim za Fleksibilan Motor. Motor je dostupan u sedam veličina sa različitim montažnim karakteristikama i dužinama motora.

Primjena

Unimotor fm je pogodan za aplikacije gde je neophodna precizna dinamička kontrola. Tipične aplikacije uključuju:

 • Veoma brze mašine
 • Aplikacije sa letećim makazama i rotirajućim nožem
 • Uzimanje i stavljanje
 • Štampanje
 • Tekstilne mašine

Karakteristike

 • Unimotor fm omogućuje korišćenje različitih povratnih uređaja. Standardno se isporučuje sa inkremetalnim enkoderom, obzirom da on pruža optimalan odnos cene i performansi. SinCos i SLM povratni uređaji se mogu izabrati za veću preciznost, a Resolver se može izabrati radi veće pouzdanosti u ekstremnim uslovima rada
 • Visoke vrednosti momenta omogućuju korišćenje malih motora gde je RMS vrednost mala, a maksimalni momenat veliki
 • Veliki izbor gotovih kablova je dostupan za brzo i lako povezivanje sa regulatorima Control Techniques
 • Verzije sa većom inercijom su dostupne da bi se inercija motora što više poklopila sa inercijom opterećenja zbog veće stabilnosti i boljih performansi
 • Standardna IP65 zaštita
 • Izvedba sa integrisanom mehaničkom kočnicom
 • Fleksibilnost motora omogućuje veliku prilagodljivost Vašim zahtevima, od različitih veličina i povratnih uređaja, pa do tipa ugrađenih konektora

Unimotor fm sa ventilatorom

Baziran na mehanici motora Unimotor fm sa modifikovanom elektromagnetnom konstrukcijom, verzija sa ugrađenim ventilatorom je dizajnirana da pruži bolje performanse u svom opsegu snage.

Na primjer, verzija veličine kućišta 190 sa ugrađenim ventilatorom povećava moment u mirovanju sa 50.6 Nm na 68 Nm u poređenju sa standardnim motorom Unimotor fm. Ovaj dodatni moment omogućuje aplikacije sa većim srednjim vrednostima momenta.

Od dostupnih motora izabrani su oni koji daju najveće povećanje momenta u određenoj veličini kućišta.

Unimotor hd

Kompaktan servo motor za zahtevne aplikacije

Unimotor hd je nova serija servo motora velike dinamike, dezajnirana za maksimalni momenat. Ovaj AC servo motor bez četkica pruža izuzetnu kompaktnost i malu inerciju i koristi se u aplikacijama gde se traži veoma veliki moment sa brzim ubrzanjem i usporenjem.

Unimotor hd je razvijen od strane posvećenog tima stručnjaka sa prioritetom na inovacijama, performansama i pouzdanosti. To je omogućilo da se nove ideje brzo analiziraju izradom prototipa i testiranjem korišćenjem paketa softverskih alata za razvoj i modeliranje. Kao rezultat Unimotor hd sadrži brojne jedinstvene performanse zahvaljujući poboljšanom dizajnu sa nekoliko patentiranih karakteristika. Unimotor hd "podiže lestvicu" u performansama i kvalitetu.

Kombinacija Control Techniques-ovih regulatora i servo motora pruža optimizovan sistem što se tiče normiranja, performansi, troškova i lakoće korišćenja. Unimotor hd motori, opremljeni SinCos ili Apsolutnim enkoderima visoke rezolucije, imaju podatke fabrički upisane u memoriju koja se može iščitati preko Control Techniques-ovih servo regulatora i koristiti za automatizaciju podešavanja regulatora. Ova opcije pojednostavljuje i skraćuje vreme puštanja u rad i održavanja i osigurava ujednačen rad.